T C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin adres bildirimi muhtarlar tarafından yapılır. Huzurevi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adres bildirimleri ilgili kurum yetkililerince yapılır. Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması hâlinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin olan kardeşleri veya çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. Vekâletname ibraz edenler de kişilerin adresleri ile ilgili bildirimde bulunabilirler. Bildirimin kim tarafından, nereye, nasıl ve ne zaman yapılacağı 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50’nci maddesiyle düzenlenmiştir. 1 Quick Sigorta nezdinde muhafaza edilen kişisel verilerin saklama süresinin sona ermesinden sonra verilerin imha edeceği süreyi ifade eder. Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde teknolojik gelişmelere uygun sistemler ve yedekleme programları kullanılmaktadır.

Yeni adresinizi e-Devlet Kapısı profilinizde göremiyor iseniz; “Profilim ve Ayarlarım” alanında bulunan “Adres Bilgilerim”deki ”Bilgilerimi Yenile” butonu aracılığıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde paribahis kayıtlı adresinizi bir kez daha güncelleyebilirsiniz. Buna rağmen yeni adresiniz sistemde görünmüyorsa, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ilgili birimlerine başvurmanız gerekmektedir.

Türkiyede Adres Tespiti

Daha sonra adres bilgileri TÜİK tarafından geliştirilen web tabanlı bir program aracılığı ile sisteme girilerek UAVT oluşturulmuş ve NVİGM’ye devredilmiştir. Yerleşim yeri nüfusları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen ADNKS’den alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmıştır. Kurumsal yerlerde kalanlar, uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dâhil edilmiştir. Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, %34,1’den, %33,7’ye gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise %13,4’ten %14,1’e yükseldi.

güncel adres

Birlikte veya ayrı ayrı müracaatın mümkün olmaması halinde, adreste hâlihazırda kayıtlı ergin kişinin apartman/site yöneticisi, lojman idaresi sorumlusu veya muhtar tarafından, birlikte oturulduğuna ilişkin yazılı bildirimi kabul edilmektedir. Ancak, sık karşılaşılan bir durum olmamakla beraber, bildirime konu adresin sistemde “inşaat” olarak tanımlı olması gibi, adresteki konuta/binaya ilişkin özel durumlar söz konusu ise nüfus müdürlükleri bilgi ve belge isteyebilirler. İşlemlerin sağlıklı ve güvenli şekilde yapılabilmesi için gerekmediği sürece kırtasiyeciliğe girmemeye özen gösteriyoruz. Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, Quick Sigorta, kişisel verilerin imhasına ilişkin silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçmektedir. İlgili kişinin talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçmekte ve uygulamaktadır.

Türkiye’ye Daha Önce Giriş Yapmadım Türkiye Içindeki Seyahatlerim Için Hes Kodu Almak Istiyorum. Ne Yapmalıyım?

Bölümünde yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak ve yukarıda listelenen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun kalmak ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza edilmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler, yalnızca ilgili kişinin açık rızasının bulunması şartıyla işlenebilmektedir. Ancak cinsel hayat ve kişisel sağlık verileri dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla açık rıza almaksızın işlenebilir. Dolayısıyla KVKK uyarınca aksi öngörülene dek kişisel sağlık verileri yalnızca açık rıza kapsamında veya sır saklama yükümlülüğü altında olan Şirket hekimi tarafından işlenebilmektedir. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda kişisel veriler, açık rıza olmaksızın işlenebilecektir. Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmaması sebebiyle açık rızasının alınamadığı durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

  • Nüfus kayıtları, her aile için babaya göre düzenlenmiş aile kütükleri şeklindedir.
  • İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenmekte ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika’nın sonunda açıklanmaktadır.

Kredi kullandırımı esnasında Akbank’ın güncel faiz oranı ve ücret tutarları esas alınacaktır. Kredi tahsis ücreti, kullanılan kredi tutarının binde 5’i olarak tahsil edilecektir. Güncelleme konusunda KONYA tüm kurumları el ele vermiş ve Kent Bilgi Sistemini benimsemiş, katkı sağlamıştır. Konya Kent Bilgi Sistemi başarısını, iradeli ve ne istediğini bilen bir yönetim anlayışına, tüm Konya kurumlarının katılımına, idealist öz verili çalışma anlayışına borçludur. Genel Müdürlüğümüz Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliği ile düzenlenen “Uyum Mahalle Buluşmaları”nın 26.sı 19 Aralık 2019 Perşembe günü Bursa Orhangazi’de gerçekleştirildi. Genel Müdürlüğümüz Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliği ile düzenlenen “Uluslararası Öğrenci ve Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması”nın ilki İzmir’de gerçekleştirildi.

Kararlar Genelgeler İlke

Dijital AFAD kütüphanesinde, afetlere hazırlanmak için gerekli bilgilerden afet yönetimi plan, rapor ve sözlüklerine kadar okunabilecek farklı içerikleri bulabilirsiniz. İnfografik, harita, dergi ve broşür gibi pek çok içeriğe çevirim içi raflarda erişebilirsiniz. Ulusal adres veritabanı sistemi ile işyerinize ait adres bilgilerini girmek için burayı seçebilirsiniz.

Müşterilere ait Kişisel Veriler yukarıda yer alan başlıca amaç ve yöntemlerle ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız. Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.